Leia

Jätkusuutlik areng

Tulevikku vaatava pereettevõttena võtame erilise vastutuse keskkonna, töötajate heaolu ja ühiskonna eest. Usume, et majanduslik edu, jätkusuutlik ja kasumlik kasv on lahutamatult seotud sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkidega.

Nende kohustuste täitmiseks korraldame oma tegevust stabiilse arengu programmi „S.E.E.D.S“ abil. (Sustainability in Environment, Employees, Development & Products and Society – keskkonda säästev areng, töötajad, arendus ja tooted, ühiskond). Meie fookuses olevate valdkondade määratlused põhinevad arusaamal jätkusuutlikkusest kui tervikust, mis võtab arvesse meie põhitegevuse peamisi väljakutseid.

Jätkusuutlikkuse juhtimine allub otse tegevjuhile.

Rohkem infot Vaillanti kontserni jätkusuutliku arengu kohta leiab vastavast aruandestvõi aadressilt vaillant-group.com.