Leia

Andmekaitsepõhimõtted

Suhtume teie isikuandmete kaitsmisse väga tõsiselt. Siinsetes andmekaitsepõhimõtetes antakse teile ülevaade isikuandmete töötlemisest. Need põhimõtted kehtivad meie veebisaidi ja siin mainitud teenuste kohta.

Erakasutajatele

Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Vaillant Group International GmbH, Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid (edaspidi „meie“).

Lisateavet ja meie kontaktandmed leiate õiguslikust teatisest

Me oleme Vaillanti kontserni äriühing. Vaillanti kontsern koosneb Vaillant GmbH-st (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Saksamaa) ja selle sidusettevõtetest. Vaillanti kontserni kaubamärgid on Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval ja protherm. Lisateavet Vaillanti kontserni kohta leiate siit.

Veebisaidi kasutamine

Meie veebisaidi kasutamiseks pole vaja end tuvastada ega registreerida. Kui te kasutate meie veebisaiti, edastate meile oma brauseri kaudu andmeid, mis on tehniliselt vajalikud ühenduse loomiseks ja meie veebisaidi kasutamiseks. See hõlmab ennekõike ühenduse loomise kuupäeva ja aega, teie IP-aadressi, vaadatud veebilehti ja allalaaditud faile, veebisaidi edastamise ja kasutamise andmeid, teavet brauseri ja selle sätete kohta, operatsioonisüsteemi ning seadet ja internetiaadressi, mille abil te meie veebisaiti vaatasite. Andmeid säilitatakse ja töödeldakse tehnilistel eesmärkidel. Me kasutame seda teavet selleks, et tagada oma veebilehtede turvalisus, mõõta internetireklaamide tõhusust, koostada statistikat ja mõõta veebisaidil toimuvat tegevust, et parandada oma pakkumist. Üldjuhul ei säilita me andmeid kauem kui 30 aastat.

Teabematerjalide allalaadimine või tellimine

Üldjuhul saab teavet ja brošüüre toodete ja teenuste kohta laadida alla otse meie veebisaidilt, ilma et peaksite esitama täiendavaid isikuandmeid. Teatavatel juhtudel pakume võimalust saada valitud teabematerjale elektron- või tavaposti teel. Selleks tuleb teil esitada meile vajaliku teabe üksikasjad ning oma nimi, tiitel, e-posti ja postiaadress. Üksikutel juhtudel võime nõuda lisateavet, mis on vajalik vastava teenuse osutamiseks.

Ühenduse võtmine individuaalse nõustamise saamiseksadimine või tellimine

Me pakume võimalust taotleda individuaalset nõustamist. Selleks tuleb teil esitada meile vajaliku teabe üksikasjad ning oma nimi, tiitel, e-posti aadress ja elukoht või täisaadress. Individuaalsetes olukordades võidakse nõuda lisateavet, ennekõike teavet teie küttesüsteemi või vajaduste kohta. Teie nõusolekul edastame teie päringu sobivale kohalikule müügipartnerile. Samuti võime edastada teie andmeid Vaillanti kontserni äriühingutele, kui see on vajalik teie päringule vastamiseks või teenuse osutamiseks. Kui olete esitanud meile oma mobiiltelefoni numbri, suhtleme teiega ka tekstsõnumite teel, et teie päringuid töödelda.

Andmete kasutamine posti teel reklaami saatmiseks ja teie õigus esitada vastuväiteid

Me jätame endale seadusega lubatud ulatuses õiguse kasutada teie nime ja postiaadressi – kuivõrd oleme selle teabe teilt lepingusuhte raames saanud – enda reklaami saatmiseks, nt et saata teile posti teel huvitavaid pakkumisi ja teavet meie toodete kohta. Te võite alati vaidlustada oma isikuandmete kasutamise nendel eesmärkidel, saates meile sõnumi, ennekõike kas e-kirja või tavaposti teel.

Küpsised, analüüsivahendid, jälgimine ja sihtimine ning sotsiaalmeedia

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsised on väikefailid, mis talletatakse ajutiselt teie seadmesse. Me kasutame küpsiseid mitmesugustel allpool kirjeldatud eesmärkidel.

Me kasutame oma küpsiseid, ennekõike funktsionaalseid küpsiseid, et parandada veebisaidi kasutusmugavust, hõlbustada navigeerimist ja vormide kasutamist, lihtsustada sisselogimist ja registreerimist, pakkuda teatavaid funktsioone, säilitada küpsistega seotud nõusolekuid või keeldumisi ning tagada meie veebisaidi ja süsteemide turvalisus. Vastavad küpsised on seega vajalikud veebisaidi funktsioonide kasutamiseks. Nende vajalike küpsiste jaoks pole nõusolekut vaja.

Me kasutame ka kolmandate isikute küpsised, ennekõike seoses analüüsivahendite ning jälgimis- ja sihtimistehnoloogia kasutamisega.

Me kasutame mõõtmis- ja analüüsivahendeid, et meie veebisaidi kasutamist paremini mõista ning seda vastavalt optimeerida. Vastavate küpsiste abil kogume teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate ja mis lehekülgi te külastate. Nende küpsiste abil kogutav või säilitatav teave on esitatud koondandmetena ja neid ei seostata teie isikuga. Need küpsised aktiveeritakse teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Jälgimis- ja sihtimistehnoloogiat kasutatakse reklaamide optimeerimiseks ning muuks veebipõhiseks turundustegevuseks. Nende küpsiste abil jälgitakse teie veebitegevust ja kogutakse selle kohta teavet, et aidata reklaamijatel kuvada teile asjakohasemaid reklaame lähtuvalt teie huvidest. Nende küpsiste kaudu võidakse seda teavet jagada teiste organisatsioonide või reklaamijatega. Need küpsised aktiveeritakse teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Samuti oleme oma veebisaitidega integreerinud teatavad nn sotsiaalmeediapakkumised või välissisu. Sotsiaalmeedias kasutate ka sotsiaalmeediateenuse pakkujate vastavaid pakkumisi, mis kasutavad samuti küpsiseid. Need küpsised aktiveeritakse teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Üldjuhul saab meie veebisaiti vaadata ka ilma küpsisteta. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid vaikimisi automaatselt. Te saate aga takistada või piirata küpsiste salvestamist teie seadmesse. Palun vaadake oma brauseri tootja juhiseid, et uurida, kuidas see täpselt töötab. Samuti saate kustutada juba salvestatud küpsised igal ajal oma brauseri kaudu. Peale selle võite kasutada küpsiste haldamiseks oma brauseri jälgimisvastaseid sätteid. Te võite ka teatavate kolmandate isikute küpsised välja lülitada, minnes leheküljele „Digital Advertising Alliance“ aadressil http://www.aboutads.info/choices/ või leheküljele „Your Online Choices“ aadressil https://www.youronlinechoices.com. Kui te ei nõustu vajalike küpsistega, võib see piirata meie pakkumiste toimivust.

Kui kasutatakse teiste teenusepakkujate küpsiseid (kolmandate isikute küpsiseid), on võimalik, et vastav teenusepakkuja edastab kogutud andmed väljaspool ELi või EMPd asuvasse riiki, mille andmekaitse pole piisav. Täpsemalt on Ameerika Ühendriikide praegune kaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ebapiisav, sest sealsetel valitsusasutustel on õigus teatavatel asjaoludel pääseda ligi äriühingute valduses olevatele isikuandmetele, ilma et andmesubjektid saaksid kasutada piisavaid õiguskaitsevahendeid.

Isikuandmete edastamine Vaillanti kontsernis ja kolmandatele isikutele

Me töötleme vastutava töötlejana isikuandmeid ning edastame neid teenuste osutamise eesmärgil Vaillanti kontserni volitatud töötlejatele ja välistöötlejatele, kes töötlevad andmeid üksnes meie nimel ja kooskõlas meie juhistega. Kui me kasutame kolmandatest isikutest teenuseosutajaid, kes kasutavad andmeid ka oma eesmärkide täitmiseks, oleme kirjeldanud seda täpselt seoses küpsiseteabega.

Teie nõusolekul avaldame isikuandmeid ka spetsialistidest kaupmeestele või muudele kolmandatele isikutele, kui see on teatavate teenuste osutamiseks vajalik.

Edastame isikuandmeid riigisisestele ja välismaistele kohtutele, ametiasutustele või muudele valitsusasutustele üksnes seadusega ettenähtud sätete järgi.

Kolmandate isikute poolne andmete töötlemine ja töötlemine väljaspool ELi või EMPd

Me töötleme vastutava töötlejana isikuandmeid ning edastame neid teenuste osutamise eesmärgil Vaillanti kontserni volitatud töötlejatele ja välistöötlejatele, kes töötlevad andmeid üksnes meie nimel ja kooskõlas meie juhistega.

Mõnel juhul töötleb andmeid meie nimel volitatud töötleja, kes asub väljaspool ELi või EMPd. Sellisel juhul, v.a kui Euroopa Komisjon on teinud vastuvõtva riigi suhtes otsuse kaitse piisavuse kohta, lepime asjakohase teenuseosutajaga kokku isikuandmete kaitsmiseks vajalikud piisavad kaitsemeetmed, ennekõike leppides kokku kehtivate ELi lepingu tüüptingimuste kasutamises.

Täpsemalt on seoses kolmandatest isikutest teenuseosutaja analüüsivahendite ning jälgimis- ja sihtimistehnoloogia või sotsiaalmeedia pakkumiste integreerimisega võimalik, et kolmandatest isikutest teenuseosutajad töötlevad andmeid ka väljaspool ELi või EMPd. Ennekõike võivad kolmandatest isikutest teenuseosutajad töödelda isikuandmed Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriikide praegune kaitsetase on isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ebapiisav, sest sealsetel valitsusasutustel on õigus teatavatel asjaoludel pääseda ligi äriühingute valduses olevatele isikuandmetele, ilma et andmesubjektid saaksid kasutada piisavaid õiguskaitsevahendeid.

Andmeturve

Me võtame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta meie hallatavaid isikuandmeid hävimise, kaotsimineku, muutmise ning volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest. Kõik isikuandmed, mis te esitate meile isikustatud teenuseid kasutades, edastatakse meile krüptitult. Selleks kasutame tipptehnoloogilist krüptimisprotsessi. Teie andmed on süsteemides, kus neid säilitatakse, salasõnaga kaitstud. Neile juurdepääsevatel isikutel on rangete turvaeeskirjadega keelatud avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele

Teie õigused

Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, taotleda nende muutmist või kustutamist, taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada nende töötlemist ning taotleda andmete ülekandmist kooskõlas õigusnormidega.

Kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekupõhise töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Samuti võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, et kasutada oma eespool kirjeldatud õigusi.

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele õigusnormide kohaselt, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisega rikutakse õigusnorme. Selleks võite ennekõike võtta ühendust selle ELi liikmesriigi ametiasutusega, kus on teie alaline elukoht või kus väidetav rikkumine toimus.

Meie eest vastutab Nordrhein-Westfaleni liidumaa andmekaitse- ja teabevabaduse volinik. Tema kehtivad kontaktandmed leiate aadressiltwww.ldi.nrw.de.

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Kui teil on seoses andmekaitsega küsimusi või soovitusi, saatke julgelt kiri või e-kiri meie andmekaitseametnikule, kellega saab ühendust võtta järgmistel aadressidel:

e-post: datenschutz@vaillant-group.com;

tavapost: Vaillant GmbH, Data Protection Officer, Berghauser Str. 40, D-42859 Remscheid, Saksamaa.

Muutmine

Me jätame endale õiguse siinseid andmekaitsepõhimõtteid kehtivate seaduste järgi igal ajal muuta. Palun pöörake meie veebilehtede kasutamise korral tähelepanu ka vastavatele kasutaja- ja üldtingimustele.

Olek: Oktoober 2022

Andmekaitsepõhimõtted (professionaalsed kasutajad)

Suhtume teie isikuandmete kaitsmisse väga tõsiselt. Siinsetes andmekaitsepõhimõtetes antakse teile ülevaade isikuandmete töötlemisest. Andmekaitsepõhimõtted kehtivad selle veebisaidi kohta, mis on tehtud ärieesmärkidel kättesaadavaks paigaldajatele ja teistele professionaalsetele kasutajatele (edaspidi „partnerid“) ning partnerite töötajatele (edaspidi „kasutajad“).

Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Vaillant Group International GmbH, Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid (edaspidi „meie“).

Lisateavet ja meie kontaktandmed leiate õiguslikust teatisest.

Me oleme Vaillanti kontserni äriühing. Vaillanti kontsern koosneb Vaillant GmbH-st (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Saksamaa) ja selle sidusettevõtetest. Vaillanti kontserni kaubamärgid on Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval ja protherm. Lisateavet Vaillanti kontserni kohta leiate siit.

Teenuseportaali kasutamine

Teenuseportaal on mõeldud selleks, et anda üldteavet ja osutada partneritele personaliseeritud veebiteenust.

Kui te kasutate meie veebisaiti, edastate meile oma brauseri kaudu andmeid, mis on tehniliselt vajalikud ühenduse loomiseks ja meie veebisaidi kasutamiseks. See hõlmab ennekõike ühenduse loomise kuupäeva ja aega, teie IP-aadressi, vaadatud veebilehti ja allalaaditud faile, veebisaidi edastamise ja kasutamise andmeid, teavet brauseri ja selle sätete kohta, operatsioonisüsteemi ning seadet ja internetiaadressi, mille abil te meie veebisaiti vaatasite. Andmeid säilitatakse ja töödeldakse tehnilistel eesmärkidel. Me kasutame seda teavet selleks, et tagada oma veebilehtede turvalisus, mõõta internetireklaamide tõhusust, koostada statistikat ja mõõta veebisaidil toimuvat tegevust, et parandada oma pakkumist. Üldjuhul ei säilita me andmeid kauem kui 30 aastat. Meie veebisaidi üldkättesaadavat osa saate kasutada ilma, et peaksite end tuvastama või registreerima.

Teenuseportaali isikustatud osale juurdepääsu saamiseks peab partner registreeruma, mille käigus kogutakse äriühingu andmeid ja nende töötajate kontaktandmeid, kes soovivad teenuseportaali kasutada. Töötaja registreerimiseks tuleb esitada tiitel, ees- ja perekonnanimi, isiklik e-posti aadress ning mobiiltelefoni number. Peale selle võidakse nõuda lisateavet. Portaali saavad kasutada ainult partneri töötajad, kes on volitatud ja registreeritud, ning selleks on vaja kordumatut kasutajanime (e-posti aadress) ja salasõna.

Me töötleme seoses vastava partneri ja tema töötajate poolse teenuseportaali ja isikustatud teenuste kasutamisega isikuandmeid, sh andmeid partneri töötajate ja lõppklientide kohta, kuivõrd see on vastava teenuse osutamiseks vajalik. Partner kohustub tagama, et tal on luba nimetada töötaja kasutajaks ja edastada meile kliendiandmeid. Registreerimise ja teenuseportaali kasutamisega kinnitab töötaja, et ta nõustub sellega, et ta registreeritakse teenuseportaali kasutajaks.

Me säilitame isikuandmeid partneri ja vastavate töötajate registreerimise ajal ning pärast seda nii kaua, kui see on seadustega nõutud ja lubatud.

Kui me palume teil esitada meile teatavaid isikuandmeid, märgime ära, kas see teave on vajalik, et osutada teile konkreetset teenust. Nõutud teave on tähistatud tärniga (*) või muul viisil. Kogu muu teabe esitate meile vabatahtlikult.

Teenuseportaalis pakutav teave on üldiselt kättesaadav ja kasutatav, ilma et selleks peaks esitama täiendavaid isikuandmeid. See kehtib ennekõike tooteid, süsteeme ja varuosi käsitleva teabe ning tehniliste dokumentide (nt eriteave, lõppklientide teave, hinnakirjad ja kontrollnimekirjad) kohta.

Kuna teatavate teenuste jaoks on vaja esitada täiendavaid isikuandmeid, ei pruugi neid teenuseid saada täielikult kasutada enne, kui need vajalikud andmed on esitatud.

Me võime edastada esitatud isikuandmeid Vaillanti kontserni äriühingutele, kui see on vastava teenuse osutamiseks vajalik.

Kuna teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite selle igal ajal tagasi võtta. Selleks saate kasutada allpool esitatud kontaktandmeid. Me vaatame kõik nõusoleku tagasivõtmise taotlused kiiresti läbi.

Isikuandmed

Me kogume partnerettevõtte põhiandmeid olemasoleva lepingusuhte ja teenuseportaali kasutajaks registreerimise raames. Äriühingu põhiandmed hõlmavad partneri volitatud esindajate ja kontaktisikute kontaktandmeid, maksukohustuslasena registreerimise numbrit, registrikoodi ning pangaandmeid. Andmeid kasutatakse selleks, et hallata lepingusuhet ja juurdepääsu teenuseportaalile.

Me kogume töötajate andmeid selleks, et hallata juurdepääsu teenuseportaalile. Töötajate andmed on ennekõike tiitel, nimi, laua- ja mobiiltelefoni number, salasõna ja partner, kellega töötaja on seotud. Teenuseportaali kasutamise raames võidakse koguda ja töödelda töötaja kohta lisaandmeid, ennekõike selliseid andmeid nagu teenuseportaali viimase sisselogimise kuupäev, töötaja kvalifikatsiooni andmed seoses meie toodetega, töötaja volitused koolitusel osalemiseks ning koolitusel osalemise teave.

Me kogume ja töötleme partneri lõppklientide andmeid ainult nii palju, kui on vaja partnerile teenuste osutamiseks, ennekõike meie klienditeenindusest teenuste tellimiseks. Sellega seoses võite esitada meile tellimuse esitamiseks vajalikku teavet. See hõlmab tellimuse tüüpi, teavet mõjutatud seadme kohta, probleemi kirjeldust, teie enda tellimuse numbrit, teenuse asukoha teavet, sh mõjutatud seadme omaniku nime ja kontaktandmeid, kohapealse kontaktisiku kontaktandmeid, soovitavat kuupäeva ja võimalikku ühenduse võtmise viisi. Me kasutame neid andmeid selleks, et töödelda kliendi teenusetellimust.

Me ei töötle seoses partnerite, nende töötajate ega lõppklientidega isikuandmete eriliike (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 9).

Meie töödeldavate isikuandmete üksikasjad võivad olla kirjeldatud asjaomase teenuse ja rakenduse kirjelduses, mis on saadaval teenuseportaalis.

Teabematerjalide allalaadimine või tellimine

Meie toodete ja teenustega seotud teavet ning brošüüre saab teenuseportaalist alla laadida lisaandmeid esitamata. Teatavatel juhtudel pakume võimalust saada valitud teabematerjale elektron- või tavaposti teel. Selleks tuleb teil esitada meile vajaliku teabe üksikasjad ning oma nimi, tiitel, e-posti ja postiaadress. Üksikutel juhtudel võime nõuda lisateavet, mis on vajalik dokumentide edastamiseks. Me hindame allalaadimiste arvu ja liiki statistilistel eesmärkidel, et täiustada ja optimeerida pidevalt meie teabevalikut.

Küpsised, analüüsivahendid, jälgimine ja sihtimine ning sotsiaalmeedia

Me kasutame oma veebisaidil ja teenuseportaalis küpsiseid. Küpsised on väikefailid, mis talletatakse ajutiselt teie seadmesse. Me kasutame küpsiseid mitmesugustel allpool kirjeldatud eesmärkidel.

Me kasutame oma küpsiseid, ennekõike funktsionaalseid küpsiseid, et parandada veebisaidi kasutusmugavust, hõlbustada navigeerimist ja vormide kasutamist, lihtsustada sisselogimist ja registreerimist, pakkuda teatavaid funktsioone, säilitada küpsistega seotud nõusolekuid või keeldumisi ning tagada meie veebisaidi ja süsteemide turvalisus. Vastavad küpsised on seega vajalikud veebisaidi funktsioonide kasutamiseks. Nende vajalike küpsiste jaoks pole nõusolekut vaja.

Me kasutame ka kolmandate isikute küpsised, ennekõike seoses analüüsivahendite ning jälgimis- ja sihtimistehnoloogia kasutamisega.

Me kasutame mõõtmis- ja analüüsivahendeid, et meie veebisaidi kasutamist paremini mõista ning seda vastavalt optimeerida. Vastavate küpsiste abil kogume teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate ja mis lehekülgi te külastate. Nende küpsiste abil kogutav või säilitatav teave on esitatud koondandmetena ja neid ei seostata teie isikuga. Need küpsised aktiveeritakse teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Jälgimis- ja sihtimistehnoloogiat kasutatakse reklaamide optimeerimiseks ning muuks veebipõhiseks turundustegevuseks. Nende küpsiste abil jälgitakse teie veebitegevust ja kogutakse selle kohta teavet, et aidata reklaamijatel kuvada teile asjakohasemaid reklaame lähtuvalt teie huvidest. Nende küpsiste kaudu võidakse seda teavet jagada teiste organisatsioonide või reklaamijatega. Need küpsised aktiveeritakse teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Samuti oleme oma veebisaitidega integreerinud teatavad nn sotsiaalmeediapakkumised või välissisu. Sotsiaalmeedias kasutate ka sotsiaalmeediateenuse pakkujate vastavaid pakkumisi, mis kasutavad samuti küpsiseid. Need küpsised aktiveeritakse teie nõusolekul, mille võite igal ajal tagasi võtta.

Üldjuhul saab meie veebisaiti vaadata ka ilma küpsisteta. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid vaikimisi automaatselt. Te saate aga takistada või piirata küpsiste salvestamist teie seadmesse. Palun vaadake oma brauseri tootja juhiseid, et uurida, kuidas see täpselt töötab. Samuti saate kustutada juba salvestatud küpsised igal ajal oma brauseri kaudu. Peale selle võite kasutada küpsiste haldamiseks brauseri jälgimisvastaseid sätteid. Te võite ka teatavate kolmandate isikute küpsised välja lülitada, minnes leheküljele „Digital Advertising Alliance“ aadressil http://www.aboutads.info/choices/ või leheküljele „Your Online Choices“ aadressil https://www.youronlinechoices.com. Kui te ei nõustu vajalike küpsistega, võib see piirata meie pakkumiste toimivust.

Kui kasutatakse teiste teenusepakkujate küpsiseid (kolmandate isikute küpsiseid), on võimalik, et vastav teenusepakkuja edastab kogutud andmed väljaspool ELi või EMPd asuvasse riiki, mille andmekaitse pole piisav. Täpsemalt on Ameerika Ühendriikide praegune kaitsetase isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ebapiisav, sest sealsetel valitsusasutustel on õigus teatavatel asjaoludel pääseda ligi äriühingute valduses olevatele isikuandmetele, ilma et andmesubjektid saaksid kasutada piisavaid õiguskaitsevahendeid.

Isikuandmete edastamine Vaillanti kontsernis ja kolmandatele isikutele

Me töötleme vastutava töötlejana isikuandmeid ning edastame neid teenuste osutamise eesmärgil Vaillanti kontserni volitatud töötlejatele ja välistöötlejatele, kes töötlevad andmeid üksnes meie nimel ja kooskõlas meie juhistega. Kui me kasutame kolmandatest isikutest teenuseosutajaid, kes kasutavad andmeid ka oma eesmärkide täitmiseks, oleme kirjeldanud seda täpselt seoses küpsiseteabega.

Me avaldame isikuandmeid ka lõppklientidele või teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks.

Edastame isikuandmeid riigisisestele ja välismaistele kohtutele, ametiasutustele või muudele valitsusasutustele üksnes seadusega ettenähtud sätete järgi.

Kolmandate isikute poolne andmete töötlemine ja töötlemine väljaspool ELi või EMPd

Me töötleme vastutava töötlejana isikuandmeid ning edastame neid teenuste osutamise eesmärgil Vaillanti kontserni volitatud töötlejatele ja välistöötlejatele, kes töötlevad andmeid üksnes meie nimel ja kooskõlas meie juhistega.

Mõnel juhul töötleb andmeid meie nimel volitatud töötleja, kes asub väljaspool ELi või EMPd. Sellisel juhul, v.a kui Euroopa Komisjon on teinud vastuvõtva riigi suhtes otsuse kaitse piisavuse kohta, lepime asjakohase teenuseosutajaga kokku isikuandmete kaitsmiseks vajalikud piisavad kaitsemeetmed, ennekõike leppides kokku kehtivate ELi lepingu tüüptingimuste kasutamises.

Täpsemalt on seoses kolmandatest isikutest teenuseosutaja analüüsivahendite ning jälgimis- ja sihtimistehnoloogia või sotsiaalmeedia pakkumiste integreerimisega võimalik, et kolmandatest isikutest teenuseosutajad töötlevad andmeid ka väljaspool ELi või EMPd. Ennekõike võivad kolmandatest isikutest teenuseosutajad töödelda isikuandmeid Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriikide praegune kaitsetase on isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ebapiisav, sest sealsetel valitsusasutustel on õigus teatavatel asjaoludel pääseda ligi äriühingute valduses olevatele isikuandmetele, ilma et andmesubjektid saaksid kasutada piisavaid õiguskaitsevahendeid.

Andmeturve

Me võtame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta meie hallatavaid isikuandmeid hävimise, kaotsimineku, muutmise ning volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest. Kõik isikuandmed, mis te esitate meile isikustatud teenuseid kasutades, edastatakse meile krüptitult. Selleks kasutame tipptehnoloogilist krüptimisprotsessi. Teie andmed on süsteemides, kus neid säilitatakse, salasõnaga kaitstud. Neile juurdepääsevatel isikutel on rangete turvaeeskirjadega keelatud avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt.

Teie õigused

Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, taotleda nende muutmist, kustutamist või nende töötlemise piiramist või vaidlustada nende töötlemist ning taotleda andmete ülekandmist kooskõlas õigusnormidega. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekupõhise töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Samuti võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, et kasutada oma eespool kirjeldatud õigusi.

Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele õigusnormide kohaselt, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisega rikutakse õigusnorme. Selleks võite ennekõike võtta ühendust selle ELi liikmesriigi ametiasutusega, kus on teie alaline elukoht või kus väidetav rikkumine toimus.

Meie eest vastutab Nordrhein-Westfaleni liidumaa andmekaitse- ja teabevabaduse volinik. Tema kehtivad kontaktandmed leiate aadressiltwww.ldi.nrw.de.

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Kui teil on seoses andmekaitsega küsimusi või soovitusi, saatke julgelt kiri või e-kiri meie andmekaitseametnikule, kellega saab ühendust võtta järgmistel aadressidel:

e-post: datenschutz@vaillant-group.com;

tavapost: Vaillant Group International GmbH, Data Protection Officer, Berghauser Str. 40, D-42859 Remscheid, Saksamaa.

Muutmine

Me jätame endale õiguse siinseid andmekaitsepõhimõtteid kehtivate seaduste järgi igal ajal muuta. Kui kasutate meie veebilehti, siis palun pöörake tähelepanu ka vastavatele kasutaja- ja üldtingimustele.

Olek: Oktoober 2022