Leia

ELi direktiiv ökodisaini ja energiamärgistuse kohta

ELi uued normid näitavad teed keskkonnasõbralikku tulevikku. Vaillant aitab teil sinna jõuda.

26. septembril 2015. aastal jõustusid uued ELi normid, mis mõjutasid katelde ja küttesüsteemide turgu. EL ökodisaini direktiivina tuntud eeskirjade kogum kehtestas energiatõhususele ja kahjulike ainete heitkogustele miinimumkriteeriumid.

Selle tulemusena tuli mittekondenseeruvad boilerid tootmisest kõrvaldada, samas olid need paljude kodude standardlahenduseks.

Energiamärgistus – aidake oma klientidel teadlikke valikuid teha

Alates 26. septembrist 2015 peavad katlad, küttesüsteemid ja boilerid olema energiamärgistusega. Sarnaselt kodumasinate – näiteks külmkappide ja pesumasinate – etikettidega, peaksid need sildid klassifitseerima boilerid klassidesse vastavalt G kuni A ++ ja veesoojendid klassidesse G kuni A.

Märgistuse loomine ja kasutamine – efektiivsuse rõhutamine

Tootjad peavad kõigi toodetega kaasa andma tootemärgistused ja andmelehed. Meie partneritena on teie ülesanne tagada, et toodete märgistus ja andmelehed jõuaksid klientideni.

Selleks on teil võimalik kasutada veebipõhist siltide generaatorit, sisestades andmed ja klõpsates nuppu Prindi. Mitme tootega süsteemide siltide loomiseks on vaja täita samm-sammuline küsimustik.