Leia

Kasutustingimused

Sissejuhatus

Vaillant hindab Teie visiiti sellele saidile ja Teie huvi meie firma ja meie toodete vastu. Allpool Teie leiate tähtsaid õiguslikke Juhiseid käesoleva veebisaidi kasutamise kohta. See veebileht on esitatud Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Saksamaa ("Vaillant") poolt. Iga selle veebilehe kasutamine ("Vaillant Veebileht") peab vastama Kasutustingimustele.

Need Kasutustingimused võivad olla muudetud või asendatud teiste tingimustega, näiteks kaupade ja teenuste ostmisega. Veebilehe Vaillant paigaldamisel või kasutamisel, kasutatakse olemasolevaid Kasutustingimusi. Käesolev veebisait on loodud äärmiselt hoolikalt. Kuid meie ei saa võtta endale vastutust ega garanteeri esitavate andmete ja informatsiooni õigeaegsust, täpsust ja täieliku vastavust. Vaillant jätab endale õiguse muuta või täiendada teavet ja andmeid igal ajal ja ilma ette teatamata. Me saame peatada veebilehe Vaillant töötamise, samuti sellel veebilehel osutavate teenuste pakkumise osaliselt või täielikult igal ajal. Seoses Interneti ja arvutisüsteemide iseloomuga, Vaillant ei vastuta saidi Vaillant pideva kättesaadavuse eest.

Vaillant toodete ja teenuste kättesaadavus sellel veebilehel ei pruugi olla saadaval kõikides riikides. Vaillant ei garanteeri saidil esitatud toodete ja teenuste kättesaadavust teie riigis. Täieliku nimekirja saamiseks kõikide toodete ja teenuste kohta teie riigis, külastage palun Vaillant avalehele oma riigis; otsene juurdepääs pakutakse pealehel pealkirja all "Vali Teie riik".

Kaubamärgid, mida kasutatakse teatavate toodete jaoks, tegelikult võivad erineda riigiti. Mõned tooted ja teenused, mis on loetletud veebilehel, võivad olla esitamata või esitatud piirangutega erinevates riikides. Palun võtke ühendust kohaliku esindusega, selleks et saada teavet Vaillant toodete ja teenuste kohta, mis on teie riigis saadaval.

Tooted, teenused

Vaillant annab sellel veebilehel teavet toodete ja teenuste kohta, mis ei pruugi olla teatud riikides kättesaadavad. Vaillant ei garanteeri, et sellel veebilehel näidatud tooted ja teenused on saadaval ka teie riigis. Kõigi teie riigis saadaolevate Vaillanti toodete ja teenuste loetelu leiate Vaillanti kodulehelt; otsene juurdepääs on esitatud koduleheküljel pealkirja "Kontakt" all. Teatud toodete puhul kasutatavad kaubamärgid võivad teatud riikides erineda sellel veebilehel näidatud kaubamärkidest. Mõnede Vaillanti veebisaidil näidatud toodete ja teenuste müük või kasutamine võib olla teistes riikides kas keelatud või riigiasutuste poolt mitmesuguste piirangutega. Palun küsige teavet teie riigis saadaolevate toodete ja teenuste kohta oma kohalikust Vaillant'i esindusest.

Vastutus

Vaillant annab sellel veebilehel teavet toodete ja teenuste kohta, mis ei pruugi olla teatud riikides kättesaadavad. Vaillant ei garanteeri, et sellel veebilehel näidatud tooted ja teenused on saadaval ka teie riigis. Kõigi teie riigis saadaolevate Vaillanti toodete ja teenuste loetelu leiate Vaillanti kodulehelt; otsene juurdepääs on esitatud koduleheküljel pealkirja "Kontakt" all. Teatud toodete puhul kasutatavad kaubamärgid võivad teatud riikides erineda sellel veebilehel näidatud kaubamärkidest. Mõnede Vaillanti veebisaidil näidatud toodete ja teenuste müük või kasutamine võib olla teistes riikides kas keelatud või riigiasutuste poolt mitmesuguste piirangutega. Palun küsige teavet teie riigis saadaolevate toodete ja teenuste kohta oma kohalikust Vaillant'i esindusest.

Hüperlingid

Vaillanti veebileht võib sisaldada hüperlinke kolmandate isikute veebilehtedele. Vaillant ei vastuta selliste veebilehtede sisu eest ega kinnita selliseid veebilehti ega nende sisu kui omaenda oma, kuna Vaillant ei kontrolli sellistel veebilehtedel sisalduvat teavet ega vastuta seal esitatud sisu ja teabe eest. Selliste veebilehtede kasutamine on kasutaja ainuisikuline risk.

Autoriõigus

Selle lehekülje sisu on kaitstud Vaillant Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid, Saksamaa või mõne muu Vaillant Group ettevõte autoriõigusega. Vaillant Group tähendab Vaillant ja selle tütarettevõtted. Kõik tekstid, pildid, graafika, audio, video ja animatsiooni failid, firmanimetused ja selle veebilehe muu sisu on kaitstud autoriõiguse seadusega ja teiste intellektuaalse omandi kaitse seadustega. Teie ei saa muuta, kopeerida, levitada, müüa, rentida, anda kasutamiseks üle, täiendada või muul viisil kasutada selle saidi sisu ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kui kiidetakse heaks, Vaillant saidi sisu, või selle osa koopia loomise, peab olema pealekantud järgmine autoriõiguse märge "© [aasta] Vaillant GmbH, Remscheid. Kõik õigused kaitstud." Isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel, Teie saate mahalugeda, kopeerida, printida ja salvestada ükskõik milline materjal, mida Vaillant sellel veebilehel avaldab. Muudatuste tegemine veebisaidi sisule on keelatud. Pressiteated ning muud dokumendid, fotod ja graafika, mis on saadaval avaldamiseks, võivad olla kasutatud, kui väljatrükkile on lisatud järgmine autoriõiguse märge: "© [aasta] Vaillant GmbH, Kõik õigused on kaitstud ." Kordustrükk on tasuta, kuid me nõuame koopia meie failide jaoks. Kui teie soovite kasutada selle veebilehe materjali mistahes muul otstarbel, palun võtke meiega ühendust: info@vaillant.com

Kaubamärgid

Kui ei ole teisiti öeldud, siis kõik firma logod, kaubamärgid, embleemid ja toodete nimetused Vaillant veebilehel on kaitstud kaubamärgi seadusega. Nad on intellektuaalomand, või tütarettevõtted. Ükskõik milline loata kasutamine või kaubamärgi väärkasutamine on keelatud ja on kaubamärgi seaduse, autoriõiguse seaduse, muude intellektuaalse omandi õiguste või kõlvatu konkurentsi seaduse rikumine.

Konfidentsiaalse teabe kaitsmisest

Veebilehe Külastaja Isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks ettevõte Vaillant peab järgima seadusi ja kehtivat seadusandlust isikuandmete kaitse kohta. Seega palun lugege meie teavet andmekaitse kohta.

Mitmesugust

Käesolevaid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Saksamaa seadustele, väljaarvatud ÜRO konventsioon rahvusvaheliste kaupade ostu-müügi lepingutest. Kohtualluvus peab olema Remscheid linn, kui kasutaja on kaupmees Saksa kauplemise seadustiku (äriseadustik) seisukohalt. Kui mõni käesolevate Tingimuste punktidest on, või muutub kehtetuks, see ei mõjuta teiste punktide kaalukust.

Tagasiside

Tagasiside

Oleme tänulikud, kui võtate meiega ühendust. Soovime siiski rõhutada, et võime tasuta kasutada teie artiklis sisalduvaid ideid või ettepanekuid meie toodete arendamiseks, täiustamiseks ja müügiks.