Leia

Gaasi kondensatsioonkatlad

Gaasiküttega töötavad kondenskatlad mitte ainult optimaalselt kasutavad tarnitud energia. Võrreldes tavapäraste küttekehadega, nad kasutavad ka soojusenergiat, mis sisaldub gaasis, see tavaliselt läks välja läbi korstna

Kondensatsioonikatlad saavutavad palju suuremat tõhusust ja seega vähendavad küttekulusid ja heitkoguseid. Meie gaasi kondenskatlad muidugi sobib ka sooja vee ja kütte.

Meie gaasi kondenskatlad muidugi sobivad ka kütmiseks ja vee soendamiseks.

Gaasi kondensatsioonikatla «Vaillant» eelised:

  • Optimalne energiaeffektiivsus, kuni 107%
  • Oluliselt vähem tahma ja tahkete osakesi põlemisel kondensatsiooni tehnoloogial
  • Tarbimine väheneb 30% võrra, võrreldes vana küttesüsteemiga
  • Madalad investeerimiskulud
  • Paindlik laiendamine, päikesekollektorite, soojuspumpade, hoiumahutite ja juhtimismehhanismide abil.

Kuidas gaasi kondensatsioonikatel töötab

Gaasil töötaval kondensatsioonikatlas vett soojendatakse põlemissoojuse abil, samuti, nägu kui on tegu tavaliste katlatega.Saadud ahjugaasid tavaliselt kanduvad korstnasse. Selle tulemusena ahjugaasis sisalduv energia läheb kaduma. Kuid kondensatsiooni tehnoloogia kasutab need gaasid, mis peamiselt koosnevad kuuma vee aurust. See võtab välja ahjugaasi soojuse ning annab energiat küttesüsteemi.

Et saada energiat, veeaur peab kondenseeruma . See kondenseerub temperatuuril alla 56 ° C. Kondensatsioonikatel jahutab auru läbi spetsiaalse soojusvaheti . Saadud energia kasutatakse külma küttevee eelsoojendamiseks . Seejärel kuum vesi voolab esimese soojusvahetisse, kus seda kuumutatakse soovitud temperatuurini. Selle protsessi käigus moodustub väike kogus reovett, mida on vaja eemaldada . Reovee happesus on nii madal, et seda saab eemaldada valise kanalisatsioonisüsteemi kaudu ilma neutralisatsiooni.

Ülemise ja alumise kütteväärtuse vahe

Rääkides kondenskatlade kõrgest kasutegurist, mis on 107%, kütteväärtus on nõnda nimetatud «ülemine kütteväärtus». Seda tuleb eristada «madalast kütteväärtusest», millega tööstus tavaliselt teeb arvutused. Madal kütteväärtus kujutab endast soojuse hulka, mida saab kasutada energia toiteallika põlemisel, põhjustamata kondenseerumist. Seega madala kütteväärtus on ainult osa kogu kütuse energiast.

Seevastu kütteväärtuse ülemine mõõt koosneb ka sisalduva ahjugaasi ja vee auru soojusest, mida saab kasutada kondenseerumisel. Tarbitava energia arvutamisel ülemise kütteväärtuse mõõtus on samuti võetud arvesse see täiendav soojus. Soojendi effektiivsus nimetatakse ka standardseks efektiivsuseks, ning ideaaljuhul võib ulatuda maksimumi kuni 100%, arvestatuna ülemise kütteväärtuse mõõdu alusel.

Kondensatsioonikatlad nõuvad täiendusi korstnates ja kanalisatsioonis

Kondenseeriva tehnoloogia paigaldamisel olemasolev korsten saab olla täiendatud plasttoruga. Kuid lisa toru ahjugaasile on väiksema läbimõõduga ja võib olla kergesti paigaldatav olemasolevatesse kanalisatsiooni ja korstnasse.

Õige küttesüsteem

Ei ole standartset lahendust õige küttesüsteemi otsimisel. Kuid ei ole liiga raske leida süsteem, mis vastab teie vajadustele. Rääkige kütte ettevõte «Vaillant» spetsialistidega. Nad aitavad teil planeerida teie uue küttesüsteemi.

Leida monteerija [Link programmile, et leida paigaldaja «Installer Finder»]