Leia

Soojuspumbad

Soojuspumbad kasutavad elamute kütmiseks tasuta kättesaadavat looduslikku soojust. See on üks ökonoomsemaid, tõhusamaid ja samal ajal keskkonnasõbralikumaid viise sooja vee ja toasoojuse tootmiseks.

Õige küttesüsteem

Küttesüsteemi valimisel ei ole olemas standardset lahendust, kuid teie vajadustele vastava süsteemi leidmine pole väga keeruline. Rääkige oma Vaillanti spetsialistidega. Nemad aitavad teid uue süsteemi kavandamisel.

Soojuspumbad saavad vajamineva energia maapinnast, põhjaveest või õhust ja säästavad sellega märkimisväärselt küttekulusid. Need ei eralda heitmeid ja töötavad tõhusalt isegi madalatel temperatuuridel. Soojuspumbad võtavad keskkonnast kuni 75 protsenti vajaminevast energiast, ainult 25 protsenti moodustab elektrienergia, mida on vaja soojuspumba töös hoidmiseks.

Soojuspumbad sobivad eriti hästi põrandakütteks ja madala temperatuuriga radiaatoritele. Tehnilistel põhjustel langeb soojuspumpade efektiivsus järsult temperatuuril üle 67 ° C.

Soojuspumbad saavad looduslikku energiat maast, põhjavetest või õhust, kusjuures oluliselt vähendavad küttekulusi. Nad ei oma väljutusfraktsiooni ning effektiivselt töötavad ümbritseva keskkonna madalatel temperatuuridel. Ainult 25 protsenti energiat lisatakse elektri kujul. See energia annab elektrienergiat soojuspumba töötamiseks. Soojuspumbad sobivad eelkõige kütmiseks põranda all ja radiaatorites madala pinnatemperatuuriga. Tehniliste piirangute tõttu soojuspumpade effektiivsus järsult langeb temperatuuril üle 67 ° C.

Vaillanti soojuspumba eelised:

  • Looduslike, ammendamatute energiaallikate kasutamine
  • Heitmevaba
  • Efektiivne: kuni 75 protsenti energiat saadakse ümbritsevast keskkonnast ja ainult 25 protsenti elektrivõrgust
  • Suvel on võimalik kasutada jahutamiseks
  • Madalate hoolduskuludega ja pika elueaga lihtne tehnoloogia

Kuidas töötab päikeseenergia soojuspump

Soojuspumba tehnoloogia töötab vastupidiselt külmiku põhimõttele. Kui külmik kannab soojust seestpoolt väljapoole, ammutab soojuspump keskkonnast soojusenergiat ja annab selle edasi. Külmaaine neelab põhjaveest, maapinnast või atmosfäärist soojust ja seda kasutatakse majade kütmiseks.

Üldiselt läbib soojuspump neljaastmelise tsükli: aurustamine, kokkusurumine, vedeldamine ja surve alandamine.

  1. Esimeses etapis neelab külmaaine tänu oma madalale temperatuurile keskkonnast soojusenergiat ning muutub oma madala aurustumistemperatuuri tõttu gaasiliseks.
  2. Saadud aur surutakse kompressori abil kokku. Gaasi molekulid hõõruvad kinnises ruumis suurenenud rõhu tõttu üksteise vastu. See tõstab küttekontuuris temperatuuri.
  3. Kolmandas etapis eraldab kuum gaas oma soojuse küttesüsteemile. Külmaaine muutub jälle vedelaks.
  4. Lõpuks vähendab paisuventiil etapis 2 tekkivat rõhku, nii et külmaaine neelab ümbritsevat soojust uuesti ja protsess võib taas alata.

Soojuspumpade jahutusfunktsioon

Vaillanti soojuspumpasid saab suvel kasutada ka maja jahutamiseks. glükoollahus-vesi süsteemide korral eraldatakse soojus eluruumidest põrandaküttesüsteemi kaudu ja juhitakse kollektori kaudu pinnasesse.

Sõltuvalt soovitud jahutamise intensiivsusest ja olemasolevast etteandesüsteemist, on võimalik kas aktiivne või passiivne jahutus.

Aktiivne jahutus

Küttekontuuri aktiivsel ümberpööramisel võib soojuspumpa suvel kasutada jahutusmoodulina. Seejärel kantakse küttesüsteemist eraldatud soojus kompressori abil maapinnale.

Endine vedeldaja töötab jahutamisel aurustina. See kannab ruumisoojuse jahutusvedelikku. Seejärel juhitakse gaasiline jahutusvedelik kondensaatorisse ja sealt soojusvahetisse, mis vabastab ruumidest eraldatud soojuse maapinnale.

Passiivne jahutus

Kui suvekuudel ületavad toatemperatuurid energiaallika temperatuuri, võivad soojuspumbad toimida ka loomuliku jahutusena. Tehnilisest küljest on see funktsioon üsna lihtsasti arusaadav.

Loomuliku jahutuse korral lülitatakse küttekontuuripump sisse, kui kondensaatorid ei tööta. Soojusülekandekeskkond, näiteks glükoollahus, transporditakse soojusvahetisse. Seal puutub see kokku toatemperatuuril oleva kütteveega, mille on sinna vedanud küttekontuuri pumbad.

Nende kahe vedeliku temperatuur on nüüd samal tasemel. Seejärel ringleb jahutatud küttevesi küttesüsteemis, jahutades nii ka tube.

Passiivne jahutus säästab elektrienergiat, kuid aktiivne on efektiivsem

Mõlemad meetodid võimaldavad sooja tarbevee tootmist. Passiivne jahutus säästab väga palju energiat, kuna väike kogus energiat on vajalik ainult tsirkulatsiinipumpadele. Kuid passiivse meetodi töös on siiski teatud piirangud. Eriti suve lõpus on maapinda salvestunud suurel hulgal soojust ja seetõttu soojusvaheti jahutusvõimsus langeb oluliselt.

Mitmetel meie soojuspumpadel on jahutusfunktsioon olemas.